Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS HOÀNG KIM

Xã Hoàng Kim -mê Linh
02438164442